VELKOMMEN TIL JÆREN INDUSTRIPARTNER

Jæren Industripartner skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet.

Jobbkompetanse

Attføringsavdelingen vår – Jobbkompetanse – består i dag av 13 veiledere. Vi har god kompetanse på kommunikasjon, utredning, veiledning og motivasjon og har god oversikt over…Les mer

Produksjon

Vi skal være underleverandør til det lokale næringsliv av varer og tjenester innenfor områder som passer vår arbeidskraft og hvor våre arbeidstakere kan mestre å utføre arbeidet mest mulig selvstendig…Les mer

Våre kunder