Jobbkompetanse

Attføringsavdelingen vår, Jobbkompetanse, består av 13 veiledere med kompetanse innen kommunikasjon, utredning, veiledning og motivasjon. Veilederne har god oversikt over arbeidsmarkedet i vår region, og har blant annet utdannelse innen helse- og sosialfag, pedagogikk og ledelse.

Jobbkompetanse leverer tjenester til NAV, Jærkommunene, fylkeskommunen og til næringslivet. Vi har til en hver tid inne ca. 100 personer i forskjellige attføringstiltak. I tillegg har vi inne 91 personer i våre egne produksjonsavdelinger, som er ansatt i varig tilrettelagt arbeid.

APS

APS

APS er et arbeidsmarkedstiltak der du får tilrettelagt arbeidspraksis i vår eller en annen bedrift. En av våre ansatte vil gi deg opplæring og trening i arbeidet alt etter dine ønsker og behov. Målet er at du får den bistanden som skal til for at du etter hvert kan få et helsetilpasset arbeidsforhold dersom det er behov for det.

Vi er spesielt opptatt av å finne ut hva du liker og trives med, hva du får til og hva du kan utvikle deg videre på. Etter at du har deltatt på tiltaket vil du ha fått med deg praktisk erfaring fra ett eller flere arbeidsområder. I tillegg vil du ha en plan på hvordan du skal komme deg videre.

Oppfølging

Hva inneholder oppfølging?
Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for bistand for å få skaffe eller beholde en jobb. I tiltaket kan du blant annet få veiledning, råd og bistand til

  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
  • jobbsøking
  • tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket

Når du ikke har et arbeidsforhold
Hvis du ikke har et arbeidsforhold vil oppfølgingen gå ut på å styrke kompetansen og motivasjonen din som jobbsøker, og å hjelpe deg med å søke jobb. Du får nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og i startfasen av ordinært arbeid, og om nødvendig får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Når du har et arbeidsforhold
Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – skal oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, får du oppfølging med sikte på at du skal få en annen jobb. Før tiltaket starter må NAV ha fått en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre.

Mer informasjon til NAV veiledere

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

I dette arbeidsmarkedstiltaket kan du få tilbud om fast ansettelse som produksjonsmedarbeider i en av våre avdelinger. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi vil gjerne finne et arbeid som passer for deg. Det vil bli lagt stor vekt på dine ønsker og interesser. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging eller hjelpemidler, vil vi gjøre det vi kan for å løse dette.

Temasamlinger