VISJON

Jæren Industripartner skal bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi skal aktivt integrere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og positivt påvirke holdningen til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet.

OM JÆREN INDUSTRIPARTNER

Jæren Industripartner AS er eiet av de tre Jærkommunene Klepp, Time og Hå.

Avdelingen Jobbkompetanse driver NAVs ulike arbeidsmarkedstiltak. Bedriften gir sysselsetting til personer med nedsatt arbeidsevne med produksjon av varer og tjenester samt avklaring, trening og attføring av personer til ordinært arbeid.

For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening har bedriften egne produksjonsavdelinger i Time, Klepp og Hå kommune og er underleverandør til næringslivet på Jæren.

Bedriften hadde pr. 31.12.2015 totalt 34 ansatte, fordelt på 32 funksjonærer, arbeidsledere, veiledere og 2 renholdsarbeidere i tillegg til 94 produksjonsmedarbeidere i varig tilrettelagt arbeid.

Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø.

JOBBKOMPETANSE

Alle oppdrag for NAV og kommunene innen ulike arbeidsmarkedstiltak er organisert i en egen avdeling, Jobbkompetanse. Jobbkompetanse er arrangør av følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring, Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet(APS), Arbeid med Bistand (AB), Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), Kurs og undervisning. Vi er også leverandør av Avklaring av sykemeldte gjennom samarbeidet med JSI Jobbkompetanse som er et felles selskap eid av Jæren Industripartner AS, Sandnes Pro Service AS og Invivo AS. I tillegg driver bedriften Snu i døra, et tiltak rettet mot unge sosialhjelpsmottakere i samarbeid med kommunene Time og Klepp og et arbeidstilbud for personer med rus problem i samarbeid med Klepp og Hå kommuner. Jobbkompetanse holder til i Øksnevad Næringspark på Klepp st.

PRODUKSJONSAVDELINGENE

MEKANISK AVDELING

Jæren Industripartner AS har mekanisk avdeling hvor vi produserer deler til industrien samt deler og komponenter til produkter som monteres ferdig i vår monteringsavdeling. Flere av maskinene i mekanisk avdeling er CNC-styrte. Bedriften har maskiner for kapping, bøying, dreiing, fresing, stansing, knekking, sveising samt tynnplateproduksjon, og er underleverandør av deler til lokal industri. Vi har egen avdeling for montering og ferdigstilling av produkter hvor deler i hovedsak er produsert hos oss. Mekanisk avdeling holder til på Nærbø i Hå Kommune. Avdelingen er 5S sertifisert (sortere, systematisere, rengjøre, standardisere, disiplin) etter Toyota modellen.

REFLEKS

Jæren Industripartner AS selger, produserer og leverer den HARDE KLASSISKE REFLEKS BRIKKEN og SYKKELREFLEKS som består av en holder med montert hard refleks. Sykkelrefleks har hatt en økende popularitet etter at sykling har blitt så viktig som mosjon. Vi leverer reflekterende reflekser etter godkjent sertifikat til profileringsfirma som selger refleksen videre til andre firma. Refleksene leveres etter kundens ønske med logo eller ønsket tekst, eller uten logo. Hard refleksene kommer i fargene klar, gulgrønn, oransje eller kombi. Refleks et flott alternativ til profilering for bedrifter og andre hele året, et produkt som og redder liv! Refleksavdelingen holder til med salg og produksjon på Håland i Time kommune.

FLEXIVOGN

Jæren Industripartner AS produserer og leverer Flexivogn, en flott turvogn som ble utviklet i samarbeid med Aktivitetesprodukter i 1995 for å gi en trygg og grei transportløsning til barnehager som trenger transport av fire barn. Jæren Industripartner overtok alle rettighetene i 2010. Flexivognen har vært i produksjon hos oss i sytten år. Vi har i alle disse årene mottatt fine tilbakemeldinger fra fornøyde barnehager fra hele Norge og utenfor Norge. Barnevognen Flexivogn selges også til privatpersoner som ønsker en trygg barnevogn løsning for transport av flere barn når de går på tur. Da setene kan tas ut kan Flexivognen lett anvendes også til andre formål. For eksempel har vi solgt vognen til fruktdyrkere som har benyttet denne til frakt av frukt hvor de da har tatt ut setene. Flexivogn salg og produksjon holder til på Nærbø i Hå kommune.

PAKKEAVDELING

Jæren Industripartner AS har pakking av bestikk og servietter til take-away. Pakkingen foregår på automatiske pakkemaskin. Vi har også manuell montering og pakking av deler til industrien. Pakkeavdelingen holder til på Håland Vest på Bryne i Time kommune.

TREAVDELINGEN

Jæren Industripartner AS har en moderne produksjon av standard paller, pallkarmer og forskjellig kundetilpasset treemballasjer. All material er varmebehandlet etter KD 56/30 og bedriften er godkjent for IPPC merking av treemballasje i henhold til retningslinjene i internasjonal standard ISPM-15. I produksjonen benytter vi moderne datastyrt produksjonsutstyr. Treavdelingen holder til på Øksnevad i Klepp kommune.

SERTIFISERING

I desember 2015 ble Jæren Industripartner, avdeling Jobbkompetanse og Administrasjon, ISO sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Last ned brosjyren om bedriften vår her: Jæren industripartner1 Brosjyre 2015